Skład

Przewodniczący Aleksander Kruczek
 Wiceprzewodniczący  Aleksander Koczorowski
Wiceprzewodnicząca

Michalina Rożenek

Sekretarz Hanna Andrzejewska
Administrator Michał Aleksandrowicz
Członek Maria Miś
Członek Mikołaj Kutozow
Członek Adrian Broniarczyk
Członek Aleksandra Fąferek
Członek Katarzyna Stachowiak
Opiekun p. Magda Zawadzka
Opiekun p. Katarzyna Sut
Opiekun p. Wioleta Sobczak